Római Katolikus Egyház

RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ PLÉBÁNIA HIVATAL

8636 Balatonszemes, Fő u. 32., Tel: 84/360-370

http://www.balatonszemes.hu/oldalak/kepek_2012/balatonszemes-temp.jpg
Római Katolikus Plébánia 
 
plébániai kormányzó: Borza Miklós
világi elnök: Pavelka István
 
 
8636 Balatonszemes, Fő u. 32., Tel: 84/360-370
http://www.facebook.com/pages/Balatonszemesi-R%C3%B3mai-Katolikus-Pl%C3%A9b%C3%A1nia/243268565743204?sk=info
 
A Balatonszemesi plébániához tartozik Balatonőszöd és oldallagos plébániaként Balatonszárszó fíliáival (Szólád, Teleki, Kötcse, Nagycsepely)
 
Miserend:
 
VASÁRNAP
8:30 Balatonszárszó
10:00 Balatonszemes - Nyáron a Bagolyvár utcai kápolnánál tartjuk a misét (kivéve eső esetén)
11:15 Balatonőszöd
13:00 Szólád
14:00 Nagycsepely - minden hónap 2. és 4. vasárnapja
14:00 Teleki - minden hónap 1. és 3. vasárnapja
15:00 Kötcse, nagy ünnepek alkalmával
 
 
Kedd 8:00 Balatonszemes
Szerda  8:00 Balatonszárszó
Csütörtök 18:00 Balatonőszöd
Péntek  8:00 Balatonszárszó
Péntek 18:00 Balatonszemes
Szombati (előesti mise) 18:00 óra Balatonszemes
 
Az esti szentmiséket májustól augusztusig 19 órakor kezdik, szeptemberben és áprilisban 18 órakor, október-március időszakban 17 órakor. Reggeli szentmisék 8 órakor kezdődnek.
 

http://www.balatonszemes.hu/oldalak/kepek_2012/szemes_templombelso.jpg

Templom története:

 
Az "első szemesi templom" 1100 és 1200 között épült. Kicsi kápolnaszerű templom volt. A mai szentély külső oldalán látható vakolatlan falrész ennek a XII. századbeli templomnak a fala. Még ma is látható egy lőrésszerű kis ablak, mely román stílus jegyeit viseli, rajta az eredeti vakolattal. Közvetlen a modern vakolat széle alatt sarokra állított ill. faragott téglák jelzik az ősi templom fogas párkányának vonalát. Ez a kis templomfal az egész déli Balaton-part legrégibb, még fellelhető építészeti műemléke, amely nem rom, hanem "élő" épület szerves része. A "második szemesi templom": az eredeti kis kápolnát a tatárjárás után pár évtizeddel megnagyobbították, megtartva a déli falát. Ennek a legértékesebb része a szentély, három kőkeretes ablakával. Az ablakok stílusjegyei, félkörből alig kiugró csúcsívei arra vallanak, hogy valamikor 1300 körül épült átmeneti stílusban. Emellett szól az is, hogy ezidőtájt a földbirtokos Poholcsai (Raholczai) család egész vagyonát a szemesi egyháznak adományozta. Ebből a vagyonból épült 1325-ben a falutól délre a pálos szerzetesek Mindenszentekről nevezett kolostora. Az 1335. évi pápai összeírásban Szemes plébániás egyházként szerepel, plébánosa Péter. Ez a második templom 4,6 méterrel volt rövidebb, mint a mostani. A "harmadik templom" Mátyás király egykori emberének, Gergelylaki Buzlay Mózesnek nevéhez fűződik 1500 körül. Megtoldotta 4,6 m-rel , és elhelyezett a szentély baloldali belső falán egy reneszánsz jegyeket magán viselő epitáfiumot (egyházi dombormű; korábban mindenki, tévesen, pasztofóriumnak, szentségtartó fülkének nézte), melyhez hasonló legfeljebb tíz van az országban. A török uralom évei alatt romos állapotba került a templom. Somogy megye megbízottai a török kiűzése után, 1721-ben jegyzőkönyvben rögzítették templomunk akkori állapotát: „Kőtemplom található a faluban, de elhagyottan, romos állapotban, falai nagyrészt még megvannak... A szentély és a sekrestye felismerhető...” Újjáépítése 1743-ban kezdődött, amikor tornyot is építettek hozzá, és két harangot helyeztek el benne. A Hunyady család birtokába került, s az ő irányításuk alatt a település arculatára a barokk stílus nyomta rá jeleit. A templom restaurálására 1964-1972 között került sor, kikerült  a templomból a török időkben felgyülemlett 65 cm magas törmelékréteg, így a török idők előtti méreteiben és szép arányaiban áll előttünk a templom. 
Hírlevél


Free cracks. Balatonszemes 2019 - Created by: Synaptx Internet Service