Műszaki ügyek

 Baranyai Lajos vezető-főtanácsos

 Tel.: 84/560-900 

 E-mail: baranyai.lajos@balatonszemes.hu

 

A következő ügyekben illetékes:

 - kommunális igazgatási feladatok

 (közterület-használat, települési szemle megszervezése évente 2 alkalommal, köztisztaság és hulladékgazdálkodás, temetővel kapcsolatos feladatok, talajterhelés)

 - növény- egészségügyi igazgatás (permetezés, parlagfű elleni védekezés, szúnyogirtás, fakivágás)

 - munka- és tűzvédelem

 - üzemorvosi ellátás

 - polgári védelmi igazgatás, közbiztonsági referens

 - talált tárgyak

 - kiemelt építéshatósággal kapcsolattartás (levelezés, visszaküldött iratanyag kezelése, tervtár kezelése)

 - településszerkezeti és szabályozási tervvel összefüggő feladatok

 - közműépítések tulajdonosi hozzájárulások

 - fürdőhely kijelöléssel kapcsolatos feladatok, vízi állások

 - közműnyilvántartások vezetése

 - hidak utak felügyelete

 - lakásgazdálkodási feladatok

 - vagyonkataszter vezetéséhez kapcs. műszaki feladatok

 - ingatlan nyilvántartás

 - adó- és értékbizonyítványok


Hírlevél


Free cracks. Balatonszemes 2019 - Created by: Synaptx Internet Service