Közlemény

Közlemény

Balatonszemes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tájékoztatja a lakosságot, hogy a Somogyi Hírlapban  és az interneten közzétett információkhoz viszonyítottan a Balatonszemes-Balatonőszöd területén a bűnmegelőzés segítésére alapított egyesület az önkormányzattól szervezetében, működésében, és gazdálkodásában is teljes mértékben elkülönülten, önálló jogi személyként, és a Somogy Megyei Főügyészség törvényességi felügyelete alatt működő szervezet, hasonlóan azokhoz a Balatonszemesen működő kulturális és sport egyesületekhez, amelyek a település önszerveződő közösségei.

 

Az önkormányzat ezeknek a szervezeteknek sem a működését, sem a gazdálkodását, sem a tárgyi és személyi feltételeit nem jogosult sem vizsgálni, sem ellenőrizni. Az egyesület vagyona és az egyesület tulajdonát képezi az a pályázati támogatás elnyerésével vásárolt Suzuki típusú gépkocsi is, amelyet feladataik ellátása során használtak, így annak használatára sincs az önkormányzatnak rálátása.

 

Az egyesületek vezetői és tagjai a civil szervezetekre vonatkozó törvényi szabályok szerint, az önkormányzati és intézményi struktúrától függetlenül működnek még akkor is, ha azok bejelentett székhelye önkormányzati intézményben kapott helyet.

 

Az egyesület és a Képviselő-testületek között sem Balatonszemesen, sem Balatonőszödön nem volt olyan kapcsolat, vagy együttműködés, amely az önkormányzat tevékenységét, vagy megítélését hátrányosan érinthetné.

 

Az önkormányzat a településen működő mindegyik egyesületnek adott támogatás felhasználását évenként tételes, számla szerinti elszámolás alapján ellenőrizte. Az ellenőrzés egyik egyesületnél sem tárt fel nem jogszerű felhasználást. A történtekre tekintettel a Képviselő-testület ez évben támogatást az egyesület részére nem biztosít.

 

A leírtak miatt minden olyan intézkedés, amely az egyesület tagjait, vagy vezetőit érintheti a nyomozó hatóságok és az ügyészség hatáskörébe tartozik, akik a tett intézkedéseikről a sajtó útján fogják tájékoztatni Balatonszemes és Balatonőszöd község lakosságát.

 

Balatonszemes Község Önkormányzat Képviselő-testülete

 

 

 

Hírlevél


Free cracks. Balatonszemes 2019 - Created by: Synaptx Internet Service