ÚJ VASÚTI GYALOGOS ÁTJÁRÓ LÉTESÍTÉSÉRŐL TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megvizsgálta a 2017. július 22-én tartott Üdülőhelyi Fórumon felvetett vasúti gyalogos átjáró létesítésének lehetőségét.

Ennek kapcsán az alábbi tájékoztatást adta.

A társaság Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 177/2017. (VII.24.) számon hozott határozatát és a beérkezett lakossági leveleket megvizsgálta, figyelemmel a jelzett új ingatlanok építésére, a tervezett jövőbeni telekalakításokra és az ezzel összefüggő gyalogosforgalom változására.

A fentiek alapján a társaság megkezdte a Bánk bán és a Csongor utca kapcsolatában tervezett gyalogos átjáró létesítésének előkészítését. Ennek keretében elindításra került a Déli Part 2016 Konzorcium, mint a vasútvonal-szakasz átépítését végző Vállalkozó és a Társaság között kötött vállalkozási szerződéstől való eltérés kezelése, tekintettel arra, hogy az nem tartalmazza tárgyi gyalogos átkelőhely megtervezését és megépítését.

Az eltérés pozitív elbírálását követően kezdődhet meg a tervezés, majd a létesítési engedélyezési eljárás, melynek lezárultával előreláthatólag 2018 tavaszán épülhet meg az új gyalogos átjáró a Csongor utca térségében.

Hírlevél


Free cracks. Balatonszemes 2018 - Created by: Synaptx Internet Service