Védelmi intézkedések

Az ország területére – Budapest és Pest megye kivitelével - érvényes védelmi intézkedések a Kormány 168/2020. (IV. 30.)  és a 207/2020. (V.15.) Korm. rendelete alapján:


Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a  másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.


Mindenki köteles üzletben történő vásárlás és tömegközlekedési eszközökön való tartózkodás során a  szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni.


A védőtávolság megtartása mellett a közterületek, parkok is látogathatóak.

 

Saját és családja érdekében a  65. életévét betöltött személy az  élelmiszerüzletet, drogériát, gyógyszertárat, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletet 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja.

 

Az  élelmiszerüzletben, drogériában, gyógyszertárban, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag a 65. életévét betöltött személy tartózkodhat.

 

A  településeken működő piacok nyitva tartásának rendjéről és a  piacnak a  65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának rendjéről a  települési önkormányzat rendelkezik.


Valamennyi üzlet nyitva tarthat és a vásárlók által látogatható.

 

A vendéglátó üzlet belső (zárt) részében – így különösen az étteremben, a kávézóban, a cukrászdában, a büfében, a presszóban – a tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása megengedett.

A vendéglátó üzlet belső (zárt) részében a) az ott dolgozók – a  vendégek által látogatható területen – kötelesek a  szájat és az  orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni, és a védőtávolság betartása kötelező.


A szabadtéren lévő játszótér nyitva tarthat és látogatható.


A kereskedelemről szóló törvény szerinti szálláshely fogadhat vendéget, és a vendégek számára az ott-tartózkodás megengedett.

A szálláshelyen üzemeltetett vendéglátó helyiségekre a vendéglátó üzletekre vonatkozó szabályok irányadóak. 

 

2020. június 1. napjától a  temetést, valamint a  házasságkötést követő családi rendezvény megtartható, ha a résztvevők száma nem haladja meg a 200 főt. 2020. június 1. napjától a házasságkötés és a  házasságkötést követő családi rendezvény vendéglátó üzletben, valamint szálláshelyen is megtartható, és azon zenés szolgáltatás biztosítható. A családi rendezvény során a  védelmi intézkedésekről szóló rendelet szerinti védőtávolság betartása kötelező. 

 

A strand, valamint a szabadtéri fürdő nyitva tarthat és látogatható.

 

A szabadtéri múzeum és állatkert nyitva tarthat és látogatható.

 

A  szolgáltatások szabadon bárki által igénybe vehetők, a  szolgáltatás biztosítása céljából működő üzlet nyitva tarthat és látogatható.

 

A  védőtávolság megtartásához szükséges feltételek biztosításáról a  látogatható hely üzemeltetője gondoskodik.

 

A vendéglátó üzletben a védőtávolság betartását asztaltársaságonként kell érteni.

 

A vendéglátó üzlet üzemeltetőjének a fenti  rendelet hatálybalépésétől 2020. szeptember 1. napjáig nem kell a közterülethasználati díjat megfizetnie a vendéglátó üzlet közterületen működő terasza után.

 

A  rendezvények megtartására vonatkozó korlátozásoktól eltérően vallási közösség szertartása, továbbá a  polgári házasságkötés és temetés tartható. A  vallási közösség szertartása, továbbá – a  házasuló felek kivételével – a  polgári házasságkötés és temetés során biztosítani kell a védőtávolság megtartását.

 

A felsőoktatási intézmény a hallgatók által a rektor döntése szerinti rendben látogatható. A felsőoktatási intézmény kollégiuma hallgatók általi látogatása tilos. A védőtávolság megtartásához szükséges feltételek biztosításáról a rektor gondoskodik.

 

Az intézkedések betartását a  rendőrség ellenőrzi. Szabálysértést követ el, aki a rendeletben meghatározott intézkedést megszegi.  A pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.

 

 

Tisztelettel kérjük a fentiek betartását!

 

Hírlevél


Free cracks. Balatonszemes 2020 - Created by: Synaptx Internet Service