Pályázati felhívás "kertmozi" bérbeadására

Pályázati felhívás

 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező Balatonszemes 1313/1  és 1313/2 hrsz-ú ingatlanokat, azokon található  „kertmozi” létesítményt kulturális célú hasznosítás céljából ellenérték fejében együttesen történő bérbeadásra hirdeti meg.

 

Az ingatlan adatai:

Ingatlan címe: Balatonszemes, Mártírok utca 7. 1313/1 hrsz.

                          Balatonszemes, Kossuth u. 2. 1313/2 hrsz.

 

Használat időtartama: szerződés aláírásától számított 5 éves határozott idő

 

Az ingatlanok megtekinthetők előre egyeztett időpontban.

 

Pályázati ajánlat benyújtásának módja, helye és határideje: Az ajánlatokat cégszerűen aláírva zárt borítékban 1 eredeti példányban „Balatonszemes kertmozi” megjelöléssel kell megküldeni az Önkormányzat címére (8636 Balatonszemes, Bajcsy- Zs. u. 23.), vagy személyesen a Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatalban leadni.

 

Az ajánlatok benyújtási határideje: 2020. március 13.

 

A pályázatnak minimálisan tartalmazni kell:

-       Az ajánlattevő pályázó nevét, lakcímét, székhelyét, elérhetőségét, a pályázó személyazonosságának igazolására szolgáló adatokat

-       az egy évre megajánlott bérleti díj összegét Ft-ban

-       a pályázó írásbeli nyilatkozatát, hogy nincs köztartozása

-       a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a természetes személyazonosító adatainak és a lakcímének kezeléséhez

-       a tevékenység végzésére feljogosító vállalkozói igazolvány, hatósági bizonyítvány, illetve jogi személy esetén a társasági szerződés másolata

-       gazdasági társaság nevében történő pályázat esetén 30 napnál nem régebbi  cégkivonatot vagy  bejegyzés folyamatba tételét  igazoló cégeljárási igazolást, valamint az aláírási címpéldány másolatát.

-       a pályázónak az ingatlanok használatára, hasznosítására vonatkozó elképzeléseit.

-       a pályázó nyilatkozatát a pályázati feltételek elfogadásáról

 

A pályázat elbírálásának módja, határideje: a határidőre beérkezett ajánlatokról Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a benyújtási határidő lejártát követő ülésen dönt.

 

Az elbírálás szempontja: összességében legelőnyösebb ajánlat

 

A Képviselő-testületi döntést követően a pályázók írásban értesítést kapnak. A pályázati ajánlatok közül az összességében legelőnyösebb ajánlatot adó pályázó lesz a nyertes ajánlattevő. Amennyiben az eljárás nyertese visszalép a szerződéstől, úgy az ajánlatkérő a második helyen álló ajánlatot kihirdetheti nyertesnek.

 

Ajánlati kötöttség időtartama:

Az ajánlati kötöttség időpontja az ajánlattételi határidő lejártakor kezdődik és az eredményhirdetéstől számított 30 napig tart.

 

A pályázattal kapcsolatosan felmerült kérdésekben érdeklődni, illetve a megtekintésre időpontot egyeztetni a 0684 560 902-es telefonszámon lehet, vagy e-mailen az onkormanyzat@balatonszemes.hu címen.

 

Balatonszemes Községi Önkormányzat, kiíró fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

Balatonszemes, 2020. február 28.

 

 

 

 

                                                                                                           Szomorú Szilárd

                                                                                                             polgármester

 

Hírlevél


Free cracks. Balatonszemes 2020 - Created by: Synaptx Internet Service