Adóváltozások Balatonszemesen

2020. évi adóváltozások Balatonszemesen

 

 

A 2020 évi költségvetés stabilitásának biztosítása érdekében Balatonszemes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2019. (XI.27.) önkormányzati rendeletével módosította a helyi adókról szóló 15/2014 (XI.25.) önkormányzati rendeletét. A módosítások elfogadása során a Képviselő-testület figyelembe vette, hogy a Vadvirág Kemping várható megszűnése, illetve az OTP és a Richter üdülő átépítése következtében jelentősen csökkennek adóbevételeink. A kiesés ellentételezése érdekében a Képviselő-testület az építményadó, a telekadó, a magánszemélyek kommunális adója és az idegenforgalmi adómértékeinek emelését tartotta szükségesnek, annak figyelembevételével, hogy építményadó tekintetében 2007 évben, telekadó tekintetében pedig 2005. évben történt utoljára adómérték emelés. A vagyoni típusú adók (építményadó és telekadó) tekintetében övezeti differenciálás került bevezetésre, melynek következtében azok az ingatlanok, amelyek fekvésüknek köszönhetően magasabb vagyoni értékkel bírnak, nagyobb részben járulnak hozzá az önkormányzat költségvetéséhez. Továbbá pontosításra került az életvitelszerű tartózkodás fogalma és az ehhez kapcsolódó kedvezmények, mentességek igénybevételének feltétel rendszere.

 

A 2020. január 1. napjától érvényes övezeti besorolás:

 

 1. I.     övezet: A Juhász Gyula utcától (601 hrsz) nyugatra: az Arany János utca, a Nyár utca a Lellei út és a Balaton által határolt terület. A Juhász Gyula utcától keletre a Vak Bottyán utcáig (224 hrsz): a Semmelweis utca és a Balaton által határolt terület. A Vak Bottyán utcától keletre: a Cinka Panna utca, az Ady Endre utca a Pósa Lajos utca és a Balaton által határolt terület.
 2. II.     övezet: Az I. övezet határától délre a vasúti pályatestig.

III.övezet: A II. övezet határától délre a 7-es főközlekedési útig

IV.övezet: A III. övezet határától délre fekvő terület.

 

A 2020. január 1. napjától érvényes építményadó mértékek:

 

a)      Egylakásos lakóépületben lévő lakás:

 1. I.                       övezetben: 1000.- Ft/m2
 2. II.                    övezetben:  900.- Ft/m2
 3. III.                  övezetben:  800.- Ft/m2
  1. IV.                   övezetben:  700.- Ft/m2

 

b)      Többlakásos lakóépületben lévő lakás:   

I.         övezetben: 1200.- Ft/m2

II.        övezetben: 1100.- Ft/m2

III.       övezetben: 1000.- Ft/m2

IV.       övezetben:  900.- Ft/m2

 

c)      Üdülő:

I.         övezetben: 1200.- Ft/m2

II.        övezetben: 1100.- Ft/m2

III.       övezetben: 1000.- Ft/m2

IV.       övezetben:  900.- Ft/m2

                                  

d)      Kereskedelmi egység:

I.         övezetben: 1200.- Ft/m2

II.        övezetben: 1100.- Ft/m2

III.       övezetben: 1000.- Ft/m2

IV.       övezetben:  900.- Ft/m2

 

e)      Szállásépület:

I.         övezetben: 1200.- Ft/m2

II.        övezetben: 1100.- Ft/m2

III.       övezetben: 1000.- Ft/m2

IV.       övezetben:  900.- Ft/m2

 

f)        Vállalkozási célú egyéb nem lakás céljára szolgáló épület:

Övezeti besorolástól függetlenül: 1000.- Ft/m2

 

g)      Lakáshoz, üdülőhöz tartozó egyéb nem lakás céljára szolgáló épület:

Övezeti besorolástól függetlenül: 500.- Ft/m2

 

h)      Külterületi (zártkerti) üdülést, pihenést szolgáló épület, épületrész: 900.- Ft/m2

 

 

Az építményadóhoz kapcsolódó kedvezmények, mentességek:

 

Mentes az építményadó alól a Htv. 13. §, valamint a 13/A. §-ban meghatározottakon túl az önkormányzat közigazgatási területén életvitelszerűen élő magánszemély tulajdonában álló lakás.

A Balatonszemesen életvitelszerűen élő magánszemélyt 50 % kedvezmény illeti meg e Rendelet 4. § g./ és h./ pontjaiban megállapított adókból, kivétel a vállalkozási célt szolgáló épület, épületrész.

A kedvezmény, mentesség igénybevételéhez az adóalany köteles nyilatkozni a Rendelet 16.§ (2) bekezdésében meghatározott életvitelszerű tartózkodás fennállásáról, amelyhez csatolja az ezt alátámasztó dokumentumokat. Az adóhatóság megvizsgálja a nyilatkozat valóságtartalmát és szükség esetén bizonyítási eljárást folytat le.

Ugyanazon adótárgyon több adófizetésre kötelezett közül a kedvezmény, mentesség csak a követelményeknek megfelelő adóalanyt illeti meg, tulajdoni hányadának megfelelően.

 

A 2020. január 1. napjától érvényes telekadó mértékek:

 

a.) magánszemély adóalany tulajdonában álló telek:

 1. I.                    övezetben: 80.- Ft/m2
 2. II.                 övezetben: 70.- Ft/m2
 3. III.               övezetben: 60.- Ft/m2
 4. IV.               övezetben: 50.- Ft/m2

 b.) nem magánszemély adóalany tulajdonában álló telek:

 1. I.         övezetben: 150.- Ft/m2
 2. II.        övezetben: 140.- Ft/m2
 3. III.       övezetben: 130.- Ft/m2
 4. IV.       övezetben: 120.- Ft/m2”

 

2020. január 1. napjától a magánszemélyek kommunális adója lakóházanként: 7000.- Ft

 

Az idegenforgalmi adó mértéke A 2020. január 1. napjától személyenként és vendégéjszakánként: 470.- Ft

 

 

Az életvitelszerű tartózkodás fogalma:

 

„Életvitelszerűen élő magánszemélynek minősül az a személy, aki Balatonszemes Község közigazgatási területén lévő

a)      tulajdonában álló ingatlant a tárgyév teljes időszakában folyamatosan megszakítás nélkül, tényleges lakóhelyként használja és

b)      a tulajdonában álló ingatlanból indul munkába, oktatási, vagy egyéb intézménybe, illetve ide tér haza, életét innen szervezi és

c)      a tulajdonában álló ingatlanban folytatja az életviteléhez szükséges tevékenységeket – étkezés, háztartásvezetés, főzés, mosás - és

d)      a tulajdonában álló ingatlan családi élete helyszínéül szolgál és

e)      a tulajdonában álló ingatlanra a közüzemi szolgáltatásokat az életvitelszerű tartózkodásnak megfelelő mértékben veszi igénybe és

f)        a tulajdonában álló ingatlan elsődleges levelezési címként jelenik meg hatóságoknál, közműszolgáltatóknál.”

 

 

Hírlevél


Free cracks. Balatonszemes 2020 - Created by: Synaptx Internet Service