Üdülőhelyi Fórum 2019.07.27. 9:00

 

Tájékoztató az önkormányzati gazdálkodásról, feladatok

végrehajtásáról, Balatonszemest érintő fejlesztésekről

 

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim,

Kedves Jelenlévők!

 

 

Köszöntöm Önöket mai napra meghirdetett üdülőhelyi fórumon. Célunk, hogy az önkormányzat, a szemesi lakosok valamint az üdülőingatlan tulajdonosok között korábban megkezdett párbeszéd, egy olyan fórumon folytatódjon rendszeresen, mely alkalmat ad a közvetlen párbeszédre és egymás véleményének megismerésére.

 

A mai nap elsőként tájékoztatni szeretném Önöket az önkormányzat 2019. év első félévi gazdálkodásáról, az elmúlt időszakban elvégzett feladatokról, megvalósult fejlesztésekről és a jövőt érintő célkitűzésekről, tervekről.

 

Lassan közhelynek számít egy-egy beszámolóban, hogy az önkormányzat gazdálkodásának alapját az éves költségvetése adja. A képviselő testület által rögzített tervszámok alapján finanszírozza és látja el az önkormányzat a törvényben meghatározott kötelező, valamint önként vállalt feladatait.

 

Az Önkormányzat a 2018. évben 1 milliárd 129 millió 210 ezer forint bevétel és ugyanennyi kiadás mellett gazdálkodott. Az idei, 2019. évben a gazdálkodás keretszámai 878 ezer 471 forint összeggel realizálódnak.

 

A 2018. évben jelentős összeget fordítottunk működési, fenntartási költségekre, összegszerűen 853 millió 897 ezer Ft-ot, míg a felhalmozási célú kiadásainkra 219 millió 711 ezer Ft lett felhasználva. A működési kiadásokon belül a legjelentősebb tétel a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok összege volt. A tavalyi évben 162 millió forintot jelentett az ezen a címen felmerült költség. Az önkormányzatnál és intézményeinél összesen 50 fő az állandó dolgozói létszám és tavaly 9 főt tudtunk közmunkaprogramban foglalkoztatni. A közmunkaprogramban való foglalkoztatás szabályai, feltételei 2019-ben sajnos szigorodtak, ezért az idén már csak 5 főt sikerült felvenni. A nyári szezonban ugyanakkor további forrásokat biztosítunk önkormányzati foglalkoztatottak alkalmazására, akik a település közterületeinek tisztántartásában, valamint az élményfürdő működtetésében vesznek részt.

 

Tavalyi évben magasnak számító dologi kiadások 338 millió 132 ezer Ft összegét, a 2019. év várhatóan meg fogja haladni. Terveink szerint eben az évben az ezen a jogcímen jelentkező kiadások összege eléri a 347 millió 533 ezer forintot.

A 2019. évben a dologi kiadásokra 166 millió 588 ezer forint került előirányzásra.

 

A működési költségek közt 2018. évben a legjelentősebb költségek:

  • a művelődési ház 117 millió 450 ezer Ft,
  • az óvoda 61 millió 599 ezer Ft
  • Szemesért Non Profit kft 62 millió 500 ezer Ft,
  • a közkonyha 69 millió 302 ezer Ft,
  • valamint az Önkormányzat 73 millió 395 ezer Ft volt.

 

Szeretném kiemelni, hogy a „Szemesért” Kft eredményesen működik. Az elmúlt évben vállalkozó tevékenységével jelentős bevételhez jutott, nagyban hozzájárult a kiegyensúlyozott üzletvitelhez.

A civil szervezeteket az idei évben is több mint 10 millió Ft-tal támogatta a Képviselő-testület.

 

A kötelezően ellátandó feladatok finanszírozását az állam feladatalapú támogatással biztosítja. Azok ellátásához az állam központi támogatást biztosít az Önkormányzat részére, mely támogatás ugyanakkor nem teljes egészében fedi le a kiadásokat. Ennek okán a bevételi oldalt saját bevételt eredményező tevékenységgel ki kell egészíteni. A működésre kapott központi támogatás 2018-ban 226 millió forint volt, az intézményi működési bevétel 393 millió 457 ezer forint, működési célú átvett pénzeszköz összege 319 ezer Ft.

 

Bevételeink közül a helyi adók jelentősek. Örvendetes, hogy a Balatonszemes Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésében tervezett adóbevételek befolytak. Az előző évhez képest az iparűzési adóban visszaesés volt tapasztalható, melynek oka, hogy a vasútépítő cégek településen folytatott munkavégzése jelentősen csökkent, illetve megszűnt. Adóbevételeink stabilizálása érdekében megszüntettük azt a telekadó mentességet amely, a jogerős építési engedély alapján beépíthető lakó-, illetőleg üdülőtelkekre biztosított eddig mentességet az építési engedély jogerőre emelkedésétől számított két évig.

 

Legkiemelkedőbb adó bevételünk az idegenforgalmi adóból származik, amely tavaly elérte a 73 millió Ft-ot. Természetesen ehhez hozzájön még az állam által adott 1-szeres összeg.

Építményadóból 96 millió Ft, telekadóból 17 millió 700 ezer Ft, magánszemélyek kommunális adójából 4 millió Ft, iparűzési adóból 67 millió 700 ezer Ft, gépjármű adóból 6 millió 300 ezer Ft folyt be. Összesen az adóbevételünk az idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó állami hozzájáruláson kívül, 264 millió Ft volt.

 

Kiemelt figyelmet fordítunk a hátralék mértékének csökkentésére a behajtást magas fokú szigorral kezeljük.      

 

Fontos kiemelni, hogy az intézményeknél nem volt finanszírozási gond, folyamatosan és kiszámíthatóan tudjuk az üzemeltetést biztosítani. Ugyancsak említésre érdemes, hogy az önkormányzatnak 2018-19. években nincs bankhitele, működési kiadásait saját forrásokból képest volt finanszírozni.

 

Önként vállalt feladataink közé tartozik a strandok fenntartása, az Élményfürdő működtetése, valamint az iskolabusz szolgáltatás, és az autóbuszok egyéb szállítási tevékenysége. A Siófoki Tankerülettel megállapodást kötöttünk, aki szolgáltatásként díj ellenében igénybe veszi a diákok rendszeres szállítását, erre éves szinten 10 millió Ft bevétellel tudtunk tervezni.

 

2018-ban a felhalmozási kiadások között a beruházások összege 219 millió 711 ezer Ft volt, az intézményi beruházások összege 4 millió 21 ezer Ft és a felújítások összege 75 millió 290 ezer Ft volt.

 

2019. évben ünnepeljük Balatonszemes önálló közigazgatási rendszerének 30. évfordulóját, ugyanis 1989-ben váltunk el Balatonszárszótól. Az évforduló apropóján szeretném összefoglalni az elmúlt években megvalósult fontosabb fejlesztéseket:

 

-         2015-ben Horváth Magyar Együttműködési Program keretében Krizevci horvát településsel közösen pályáztunk kerékpárút építésre, felújításra. E pályázat keretében valósult meg a Tompa Mihály utcától a Kikötő utcai vasútátjáróig tartó kerékpár útszakasz, a Rózsapark melletti kerékpáros pihenőhely. Ez egy közel 100 millió Ft-os beruházás volt, melyhez a Képviselő-testület 10% önrészt biztosított. A projekt keretében az építési munkákon kívül, GPS kerékpáros applikáció, honlap, érintőképernyős információs eszköz is beszerzésre került.

-         2015-ben elkészült az önkormányzat intézményeinek épületére, az iskola, a hivatal, művelődési ház tetőszerkezetére áramellátást biztosító napelemes rendszer. A beruházás értéke 50 millió Ft volt, melyből 37 millió Ft uniós támogatás volt és 12,5 millió Ft pedig önrész.

-         megtörtént az egész községben a közvilágítás korszerűsítése. A beruházás értéke 138 millió Ft. volt.

-         A művelődési házban közösségi szolgáltató pont került kialakításra, a helyi kézművesek, termelők felkarolását, helyi működésüket segítve árusító standok, vitrinek, bútorok kerültek beszerzésre és megépült a község kemencéje is- A pályázati forrás erre 5 millió Ft volt.

-         A Kikötő utcában elkészült 2016-ban a Szent Antal szoborcsoport, melyhez 6,5 millió Ft pályázati támogatást kaptunk, és 3,5 millió Ft önrészt kellett biztosítanunk.

-         Az elmúlt években több ingatlant vásároltunk, a záportározó melletti területen további 5 tulajdonrészt vettünk, valamint az orvosi rendelő mögött területet is megvásároltuk 2016-ban 6 millió Ft-ért, melyre felépülhetett az orvosi rendelő épülete.

-         Önkormányzati tulajdonba került a Balatonőszöddel összekötő út, illetve a Szabadság utca és a Fő utca is. Ez több száz millió Ft vagyongyarapodást eredményezett az önkormányzatnak.

-         Megvásároltuk az iskola mögötti egykori TSZ lakásokat 8 millió Ft-ért, a jövőben szeretnénk azt a környéket is rendbe tenni.

-         Az önkormányzat több járművet és munkagépet is vásárolt, amelyeket a Szemesért Kft használ a mindennapi munkavégzéshez. Beszerzésre került fűnyíró traktor, aszfalthenger, betonvéső, mulcsozó, magasnyomású mosó, motoros kasza, ágaprító gép, transporter szállító autó, kerékpár és motor is összesen 7 millió Ft értékben. Vásároltunk egy útaszfaltozó gépet is 6 millió Ft-ért.

-         2016-ban közel 5 millió Ft-ot költöttünk arra, hogy elkészült a Kikötő utcától a Berzsenyi utcai strandig tartó járdaszakasz, valamint az Ady E. utcában a sportpálya utáni szakasz.

-         az iskola mellett a Széchenyi utcát és a Bajcsy-Zs. utcát összekötő úton létesült egy körforgalom, közepén Boldog Özséb szoborral, ezen összekötő út mellett további parkolási lehetőséget is igyekszünk létrehozni.

-         A Dél-Balaton FC-vel együttműködve a sportöltöző épülete részben az MLSZ által biztosított forrásból és az Önkormányzat által biztosított 3-3 millió Ft önrész felhasználásával megújult. 2016. óta folyamatos a felújítás, az idei évben az új épületrész, új tető után már belülről is megszépül az épület.

-         A Sport utcai, 7-es melletti ingatlanok tereprendezése megtörtént, a vasútfelújítást végző cégek több önkormányzati ingatlant is béreltek a községben és a bérleti díj fejében kapott közel 40 ezer m3 földanyag és 6-8 ezer m3 jó minőségű kőanyag került az önkormányzat tulajdonába, amelyet az útjaink építéséhez fel tudunk használni.

-         a vasúti felújítás során minden régi vasútátjáró újjáépült, a Kikötő utcai átjáró megszélesedett és a Csongor utcánál is létesült egy új átjáró, illetve az orosz tábornál is megépült a fénysorompós vasútátjáró.

 

2017-ben sok évnyi próbálkozás után végre pályázaton támogatást nyertünk új orvosi rendelő építésére. A kapott 60 millió Ft támogatást a Képviselő-testület további 73 millió Ft önerővel egészítette ki. Nehéz feladat volt közbeszerzési eljárás keretében kivitelezőt találni, kilenc cégnek került kiküldésre ajánlattételi felhívás, azonban csak egyetlen egy ajánlat érkezett 121 millió 221 ezer Ft vállalási árral. Jelenleg az orvosokkal együtt a működési engedélyek megszerzése, módosítása zajlik, a gyermekorvos és a védőnő már átköltözött az új épületbe.

Pályázatot is nyújtottunk be a rendelő helyiségek bútorzatának kicserélésére.

Terveink között szerepel, hogy a majd megüresedő régi orvosi rendelő épületét önkormányzati lakásokká vagy üzletekké alakítjuk.

 

Szintén 2017-ben pályáztunk és 2018. év végén elkészült az óvoda mini bölcsődei csoportjának helyet adó épület.  Az építésre 48 millió Ft összeget nyertünk, a pályázat megvalósításához a Képviselő-testületnek 7 millió Ft önerőt kellett biztosítani.

 

2018. év végén a Kajak Kenu Szövetséggel való együttműködésben egy vizibázis épült a Berzsenyi utcai strandon. Közösen pályáztunk, melyen a csónaktároló építésére 13 millió Ft támogatást nyertünk, ehhez a Képviselő-testületnek 14 millió 800 ezer Ft önrészt kellett biztosítani. A vízibázist egy külső vállalkozó működteti, pályáztatás útján szerzett erre jogosultságot. A Kajak Kenu Szövetségtől közel 20 millió Ft értékben vízi sporteszközöket is kaptunk.

 

2018-ban megvalósult a Rózsapark felújítása, melyhez 5 millió Ft támogatást kaptunk és 5 millió Ft önerőt kellett biztosítani, új térköves sétány, kerékpártáruló létesült.

 

Elkészült a Mártírok utca Keleti részének és az Akác utca felújítása. Az útfelújítás költsége 16 millió 663 ezer Ft összeg volt, ehhez a Képviselő-testület 4 millió 166 ezer Ft önerőt biztosított. Továbbá az Akác utca folytatása is új réteget kapott 2,5 millió Ft összegért.

 

Elkészült a közkonyha és az iskola szennyvízelvezetésének kiépítése 18 millió Ft értékben, ehhez a Siófoki Tankerülettől 6 millió 500 ezer Ft támogatást kapott az önkormányzat.

 

A szociális gondozók munkáját segítve 3 millió 700 ezer Ft összegért az önkormányzat új Dacia gépjárművet vásárolt. A temetőben 1 millió 790 ezer Ft összegért új urnafal épült, illetve kanalas földmunkagépet is vásároltunk 2 millió 500 ezer Ft-ért.

 

Továbbá pályázaton támogatást nyertünk Rádpuszta felé vezető külterületi út 6 méter szélességben történő murvás felújítására. A teljes projektméret bruttó 93.659.196,- Ft, ebből önrész 14.048.884,- Ft, vissza nem térítendő támogatás: 79.610.312,- Ft. A kivitelezés folyik, a tervek szerint őszre elkészül.

 

2018-ban 30 millió Ft pályázati támogatást nyertünk a közkonyha felújítására, ehhez előreláthatólag a Képviselő-testületnek 10 millió Ft önrészt kell hozzátenni. Jelenleg a tervek egyeztetése, előkészítésének fázisa zajlik.

 

2018-ban a Berzsenyi utcai strandfejlesztésre 30 millió Ft-ot nyertünk pályázaton, melyből 22 millió Ft értékben napelemes rendszer került kiépítésre, mellyel további energia költségeket tudunk megtakarítani az élményfürdőben, illetve 6 millió Ft értékben felújításra került a Berzsenyi strand területén lévő férfi-női vizesblokk és 2 millió Ft értékben felnőtt és gyermekjátszótéri elemek kerültek kihelyezésre.

 

2019. tavaszán a 106 millió Ft értékben támogatást nyertünk a Berzsenyi utcai strand fejlesztésére. A fejlesztés keretében térköves sétány rész kiépítése, új öltöző kabinok telepítése, kültéri zuhanyzók felújítása, padok, hulladéktárolók kihelyezése, lejárók létesítése, új játszótéri elemek kihelyezése, értékmegőrző szekrények kihelyezése, és a Balatonban egy vízi kalandpálya elhelyezése valósult meg, illetve egy babamama szobát is kialakítottunk, valamint a strand teljes területén ingyenes Wifi szolgáltatást vezettünk be.

 

Tavaly folytatódott a játszóterek felújítása a Csokonai és a Bocskai utcában is. A településen lévő játszóterek felújítása, korszerűsítése kb. 5 millió Ft-ba került.

 

Pályázatot adtunk be a Csokonai utcában lévő járda felújítására 13 millió Ft összegben.

 

Több pályázatot is sikeresen elnyert községünk. A pályázatokhoz biztosított több mint 110 millió Ft önerő a tartalék keret terhére történhetett. A beruházások és felújítások, valamint beszerzések terén több eredménnyel zárhatjuk az évet, büszkén mondhatjuk, hogy jelentősen gyarapítottuk az Önkormányzatunk vagyonát.

 

Az önkormányzat dolgozóival, a közfoglalkoztatottakkal és a Szemesért Nonprofit Kft dolgozóival együtt törekszünk a strandok környezetének folyamatos korszerűsítésére és szépítésére.

A Balatonszemesért turisztikai egyesület javaslatainak alapján előkészületben van, és - a képviselő testület néhány napon belül tárgyalja - egy kutyás strand megnyitásának engedélyezését, valamint kihelyezésre került egy nagyméretű szemetes konténer az üdülőtulajdonosok kérése alapján a Kht. telephelye mellett, a hétvégi hazautazások kommunális szemetének kezelésére.

 

A közelmúltban nagy felháborodást keltett esemény is megzavarta településünket, hiszen ezidáig elképzelhetetlen visszaélésre és bűncselekményre derült fény a helyi bűnmegelőzési egyesület érintettségével. Engem személy szerint is mélységesen felháborítanak a történtek, és persze joggal így érez minden jó érzésű Balatonszemest szerető honfitársunk. Az esettel kapcsolatban közleményt adtam ki, és ezzel egyidőben kezdeményeztem az egyesület megszűntetését és tárgyalásokat folytatunk egy új polgárőrség megszervezésére.

 

A jövőbeli fejlesztések sorában tárgyalásokat folytatunk egy Balatoni Röplabda Akadémia létrehozásáról, mely az orosz tábor területének 15 évre szóló ingyenes biztosításával egy 3 milliárd Ft értékű beruházás megvalósulását jelentené. A tervek szerint 4-8 db strandröplabda pálya, fedett röplabdapályák, 40-50 fő befogadására alkalmas vendégházak, rekreációs központ és ezeket kiszolgáló létesítmények épülnének. Ez a településnek mind helyi adóbevétel, mint munkahelyteremtés szempontjából jelentős előrelépés lenne.

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

 

A jövőben is törekedni fogunk arra, hogy a lakosság igényeit minél jobban kiszolgálhassunk, és a település érdekét eredményesen képviselni tudjuk. Ennek sorában az egyik legfontosabb feladatunk a jó hírnevünk megőrzése, melyet néhány esetben, egyesek szándékosan meg akarnak csorbítani. Balatonszemes értékeinek, lakosainak és üdülőtulajdonosainak jó hírnévhez fűződő jogai alapján intézkedést tettem és javasoltam a képviselő testület felé, hogy a jövőben Balatonszemes nevet, mint kifejezést és mint település nevet, csak és kizárólag az önkormányzat írásos engedélye alapján használhasson bárki üzleti tevékenységgel összefüggésben, vagy Internetes fórumokon és hírportálokon.

 

 Úgy gondolom, mindannyiunk nevében mondhatom, hogy akkor fogunk tudni még több eredményt felmutatni, ha összefogva, együttműködve, egymást tisztelve település érdekeit szem előtt tartva hozzuk meg döntéseinket a jövőben.

 

Végezetül kérem, engedjék meg, hogy ezúton is megköszönjem eddigi munkájukat az Önkormányzat valamennyi munkatársának, és egyúttal bátorítom önöket, hogy kérdéseikkel és javaslataikkal segítsék munkánkat.

 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Hírlevél


Free cracks. Balatonszemes 2019 - Created by: Synaptx Internet Service